• Een afspraak kan worden vastgelegd via de website of telefonisch via het nummer 057 42 34 79. Bij voorkeur tijdens de openingsuren van het secretariaat tussen 8u en 17u.
  • Indien u met twee personen op raadpleging wenst te komen, gelieve dan ook twee opeenvolgende afspraken vast te leggen.
  • Gelieve steeds een 10-tal minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn in de praktijk.
  • Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan steeds zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.